Padwerk

Padwerk

Padwerk Eigenlijk betekent ‘God vinden’ dat je je ware zelf ontdekt. Als je jezelf tot op zekere hoogte gevonden hebt, ben je, relatief gezien, in harmonie. Je ziet en begrijpt de wetten van het universum. Je bent in staat om lief te hebben, contact te maken met...
Het Christuskind in jou

Het Christuskind in jou

Het Christuskind in jou We leven nu in een periode van het jaar die door christenen de Advent genoemd wordt. Advent, een tijd van verwachting, vooraf aan de geboorte van het Christuskind. Afgelopen zondag zongen we adventsliederen. De oude vertrouwde advent- en...
Wat is de Levensster

Wat is de Levensster

Wat is de Levensster De Levensster is een bewustwordings- en transformatie-instrument. Zij is een uiterlijk zichtbaar gemaakte 12-puntige ster, waarin 12 geest-, ziel- en persoonlijkheidskwaliteiten, met de 13e in het midden, tot uitdrukking worden gebracht. Zij...