Wat is de Levensster

Wat is de Levensster

Wat is de Levensster De Levensster is een bewustwordings- en transformatie-instrument. Zij is een uiterlijk zichtbaar gemaakte 12-puntige ster, waarin 12 geest-, ziel- en persoonlijkheidskwaliteiten, met de 13e in het midden, tot uitdrukking worden gebracht. Zij...