Jaartraining Padwerken in de Levensster

Leer bewust ZIJN en bewust CREËREN in de Levensster  2019/2020

De Levensster biedt een ervaringsgerichte werkmethode om ook het onbewuste in jezelf te leren kennen.

 

Thema van deze jaartraining is: DE ROEP VAN JE ZIEL

Het bewustzijnsniveau van je ziel is het bewustzijnsniveau dat zowel communiceert op eenheidsniveau als op dualiteitsniveau en helpt je om Hemel en Aarde in jezelf te verbinden. In deze jaarcursus ga je met jezelf communiceren op beide niveaus.

Je ziel weet precies wat je hier in dit leven komt doen en staat in directe relatie met je Hogere Zelf. Door oude patronen, aannames, verkeerde conclusies, verdediging of compensatiegedrag is je Hogere Zelf bedekt geraakt, waardoor je dit directe contact vanuit je persoonlijkheid vaak niet ervaart.

Deze oude patronen veroorzaken nu obstakels op je pad en geven je geen vervulling noch het gevoel van echt geluk. Ze hoeven echter niet afgewezen te worden, want zij hebben je ook een dienst bewezen in het verleden. Ze hebben je geholpen je identiteit op te bouwen. Met alle vermogens die je dankzij hen hebt ontwikkeld, ben je nu in staat om vanuit echtheid in je leven te staan in plaats vanuit compensatiegedrag.

In de Levensster ga je ervaren hoe je de aspecten in jezelf, die nog met compensatiegedrag op dualiteitsniveau werkzaam zijn, naar het eenheidsniveau gaat brengen, waardoor je weer in contact komt met je eigen Kern, je Goddelijke Bron in je hart.

Je ziel weet heel precies welk aspect in jou nu gezien, gekend en naar Eenheid gebracht wil worden. Het leven draagt je precies aan waar je op dit moment aan toe bent om te helen.

Je dis-creëert het oude/onechte in je en her-creëert wie je echt Bent.

Wil jij de roep van je ziel gaan herkennen en je levensstroom volgen en meer EEN worden met wie je in essentie BENT? Meld je dan aan voor deze jaartraining.

In de nieuwe Levensster-jaarcursus 2019/2020  ga je de roep van je ziel verstaan

De Levensster helpt je ervaren wat jouw belemmering en jouw aandachtsgebied is om de liefde voor jezelf en de overvloed in je leven toe te kunnen laten.

De ervaringen in de Levensster brengen je dichter bij je authenticiteit. Ze geven je moed om te staan voor wie je bent. Deze ervaringen brengen je naar acceptatie van en liefde voor jezelf – een voorwaarde om anderen werkelijk te kunnen accepteren en liefhebben.

Iedere cursusdag brengt, vanuit weer een ander standpunt, licht op je levenservaringen en op jezelf. In de tijd tussen de verschillende cursusdagen ga je met de nieuwe inzichten oefenen en deze integreren. Zo help je je leven te herscheppen.

Je leert jezelf kennen als de Schepper van je eigen leven.

 

Eerstvolgende Levenssterdag is a.s. zaterdag 28 maart  – deze is niet doorgegaan vanwege de Corona-crisis

Wanneer de eerstvolgende Levenssterdag zal zijn, is vanwege de Corona-crisis nu nog niet bekend. Let op mijn Levensbrief of op deze website de aankondiging van de doorstart.

Leidende inspiratie Padlezing is nr. 133: LIEFDE, GEEN GEBOD MAAR SPONTANE ZIELSBEWEGING

Citaat uit deze lezing:  

Waar liefde is moet ook fysieke gezondheid zijn, een van de meest begeerlijke omstandigheden in het menselijke leven. Liefde is een zuiverende kracht. In de mate dat er gebrek aan liefde is en dit gebrek lang genoeg onopgemerkt blijft, in die mate zullen allerlei soorten negatieve emoties een slechte gezondheid veroorzaken.

Lees hier de gehele lezing: Padlezing 133

Een facultatieve lezing is padlezing 107: Drie aspecten die je beletten lief te hebben. Zie: https://www.padwerk.nl/fileadmin/lezingen/lezingen_pdf/lezing-107.pdf 

Deze lezing is ter ondersteuning en meer begrip voor de bewegingen van je ziel. Wanneer je genoeg tijd hebt of om later te lezen.

 

De Levensster-jaarcursus 2019/2020 kun je in twee aparte modules van 5 zaterdagen volgen 

Data 1e module: zaterdag 12 oktober, 9 november, 7 december 2019, 4 januari en 1 februari 2020

Data 2e module: zaterdag 29 februari, 28 maart, 9 mei, 6 juni en 4 juli 2020

Plaats: Veentien 34, Meppel

Tijd: 10.00-17.00 uur, kan soms wat later worden. Zorgvuldig afsluiten heeft prioriteit.

Kosten: Prijs voor één module: € 425,–* van 5 zaterdagen

Wanneer je niet aan de hele module/cursus wilt deelnemen maar wel met één enkele dag wilt meedoen en een eigen opstelling met representanten wilt ervaren, dan kan dat ook, mits daar ruimte voor is.

Kosten hiervoor € 95,00.

Prijzen zijn inclusief koffie, thee, koek en soep. Breng ter aanvulling van de lunch zelf een boterham mee.

 

Aanmelden en inschrijfformulier: Je kunt een inschrijfformulier opvragen met het afsprakenformulier via de aanmelden-knop of bel mij tel. 0522-240671.

Inschrijving is definitief na ontvangst van (deel)betaling.

Na je aanmelding worden de inspiratielezingen voor iedere Levenssterdag naar je toegestuurd.

 

* Bij minimum inkomen en geen of nauwelijks reserve is korting mogelijk. Mail/bel mij gerust.