Boodschap van de gids over de Coronavirus[1] pandemie

Autre Eglise, 17 maart 2020

gekanaliseerd door Marianne Hubert

Welkom lieve vrienden, ik ben de gids en we zijn in deze ruimte bij elkaar die virtueel[2] lijkt te zijn, maar die vanuit het spirituele perspectief dat ons allen verbindt, werkelijk is. Wij ontmoeten elkaar in deze vijfde dimensie die spoedig die van jullie zal zijn. En de recente gebeurtenissen zijn een voorbereiding op deze verschuiving.

Jullie zijn lichtwerkers, eenvoudigweg omdat jullie allemaal weten dat je een geestelijk bestaan hebt voordat je een stoffelijk bestaan hebt. Er is geen verschil tussen deze werelden, hoewel de meeste mensen denken van wel. De werelden bestaan in het innerlijk van eenieder. De geestelijke wereld is aanwezig, altijd, en de stoffelijke wereld staat daar open voor of nog niet.

Jullie zijn dus niet een mens die zich opent voor een spiritueel bestaan, je spirituele bestaan is je waarheid, en je lichaam − je fysieke lichaam en alle lagen daartussenin − worden omvat in je spirituele bestaan dat eeuwig is. Jullie zijn niet in gevaar. Jullie worden alleen uitgenodigd om vanuit je centrum te leven in plaats vanuit je oppervlakkige zelf.

Als mensen houden jullie van verhalen en een van jullie favoriete verhalen is dat jullie geloven dat je van binnen leeg bent en dat je jezelf van buitenaf moet opvullen. Het wordt tijd om eens naar dit verhaal te kijken en erom te lachen. De waarheid is dat jullie gevuld zijn. Vol van licht, vol van alles wat deze wereld nodig heeft, deze wereld die nog niet af is, zoals een kunstwerk nog niet af kan zijn.

Maar het verhaal dat jullie jezelf vertellen is onderhoudend, en jullie zijn helemaal gefascineerd een wereld te hebben gecreëerd die het verhaal weerspiegelt. Jullie zijn goden en jullie weten dat jullie dat zijn. Bepaalde delen van jullie weten het nog niet.

Niet beseffend dat jullie god zijn, hebben jullie verhalen verzonnen over goden, over machtige wezens; jullie hebben het goddelijk zelf buiten je geprojecteerd, en op die manier je innerlijke god, je hogere zelf, verlamd.

Alles wat bestaat is gewild, zoals de gewoonte om je leeg te voelen, gewild is. Natuurlijk is het een kwestie van collectief bewustzijn, en totdat je ontdekt dat je er persoonlijk mee verbonden bent en ook hoe, zul je erdoor worden beheerst en zullen jullie levens lijken op wat is geformuleerd in leegte, tekort en gebrek. Als je denkt dat je leeg bent, zul je leven in een wereld die de leegte weerspiegelt.

Maar de projectie dient te worden gezien voor wat die nu is. Jullie ervaren een negatieve wereldsituatie omdat deze het verhaal weerspiegelt dat jullie jezelf vertellen, en in dit verhaal waarin jullie denken dat je leeg bent, neem je het hen kwalijk die een beetje voller lijken te zijn dan jijzelf en zul je hen die een beetje leger zijn, wel verachten.

De actuele situatie bevestigt angst. Zij bevestigt je angst voor elkaar en je wantrouwen in anderen. Zij bevestigt de angst die in je eigen onderbewuste leeft en je angst om een gevaar te zijn voor iemand anders, je wantrouwen dus ten aanzien van jezelf. 

Er komt een moment dat de uitweg van het ontkennen van wat voor de hand ligt, niet langer meer werkt en dat wat ook maar in het onderbewuste leeft, zichtbaar moet worden. Zie het zo: wat je buiten je ziet, weerspiegelt altijd wat van binnen leeft, in plaats van het omgekeerde. Jullie maatschappij is nog steeds hoofdzakelijk gebaseerd op hoe jullie geloven dat externe gebeurtenissen een reactie veroorzaken in jullie zelf. Met andere woorden, jullie denken dat er een virus is en daarom zijn jullie bang, maar het tegenovergestelde is waar: jullie zijn bang en de angst heeft iets voortgebracht dat deze angst bevestigt.

De angst zelf zou niet zo’n probleem zijn als jullie maar zouden willen luisteren naar wat er gaande is in je innerlijke wereld. De onbewuste angst of de angst die wordt ontkend en geloochend, heeft meer macht dan de angst die onder ogen gezien en onderzocht wordt.

Wanneer jullie je angst recht in de ogen zouden kunnen zien, zouden jullie ontdekken dat het de angsten van een klein kind zijn, het kind dat jullie eens waren en dat afhankelijk was van de buitenwereld voor al zijn behoeften of verlangens. Jullie zijn dat kind geweest, maar zijn dat nu niet meer.

Het spreekt vanzelf dat wanneer je gelooft dat je voor je voedsel afhankelijk bent van een bron buiten jezelf, je ervoor bevreesd zult zijn dat die behoefte niet vervuld zal worden. Daarom is er een intentie om je niet bewust te zijn van de rijkdommen die binnenin je leven. Het is een manier om de buitenwereld ertoe te bewegen om je te geven wat je niet kreeg toen je een kind was.

Lieve vrienden, je kind-bewustzijn staat erop om alles wat noodzakelijk of wenselijk is, van een bron buiten je te krijgen en het ligt voor de hand dat het bang zal zijn dat de wereld misschien niet geeft wat noodzakelijk of wenselijk is. De bron is binnenin je, maar zolang je het bestaan ontkent van het kind in je dat erop staat te krijgen van een bron buiten zichzelf, kun je geen toegang krijgen tot de onbeperkte bron in je, waarvan de onbegrensdheid en rijkdom alle verbeelding te boven gaat. Wanneer je toegang hebt tot deze bron, zul je ontdekken dat zij niet uitsluitend bevat waar je behoefte aan hebt. Want zij bevat juwelen, rijkdommen in de vorm van talenten, kwaliteiten, moed, waardigheid en liefde. Wanneer je uit deze bron put, zul je niet alleen jezelf tevreden stellen, je zult de wereld veranderen. Er is voor de wereld maar een korte tijd nodig om zich te vervullen wanneer alle mensen zich bewust worden van de rijkdommen die binnenin henzelf leven.

Maar voordat je uit deze bronnen kunt putten, dien je dat deel van jezelf te ontdekken dat beweert leeg te zijn. De rijkdommen zijn verborgen onder bepaalde vervuilingen. Deze vervuilingen moeten de delen van jou zijn die niet in overvloed geloven, want hoe zou je een wereld vol overvloed kunnen creëren als je van jezelf gelooft dat je leeg bent. Je zult ongetwijfeld antwoorden: ‘Maar ik geloof niet dat ik leeg ben.’ En je hebt gelijk, in je bewustzijn als volwassene voel je je niet leeg, je bent zelfs bereid om van jezelf te geven en je bijdrage te leveren. Dat is het bewuste deel van je, maar dit bewuste deel is minder krachtig dan het onbewuste deel dat wil krijgen en daarom voorgeeft leeg te zijn.       

Het wordt tijd om spiritualiteit en psychologie met elkaar te verbinden. Diegenen onder jullie die op een pad van transformatie zijn, weten dit al heel lang. Maar de denkbeelden die de werkelijkheid beheersen op het aardse vlak, houden geen rekening met deze realiteit. De realiteit dat wanneer je voldoende diep in je emotionele leven duikt, je toegang zult krijgen tot je spirituele kracht, die je innerlijke god is, de god die in staat is om de wereld te veranderen.

Er is een mogelijkheid voor samenwerking, maar het zou niet de samenwerking moeten zijn die gebaseerd is op het compromis tussen de leegheid en de theoretische kennis van het vol zijn. Dit zal niet genoeg zijn. Nee, ieder mens wordt uitgenodigd om waar te nemen, te luisteren naar, onder ogen te zien, verantwoordelijkheid te nemen voor en te aanvaarden wat werkelijk wordt gevoeld, want in je emoties zul je de delen van jezelf ontdekken welke nog niet doorlaatbaar zijn voor liefde, overvloed, broederschap, vrede en veiligheid.

Het is tijd om een einde te maken aan de scheiding tussen spiritualiteit en psychologie. Zoals de meesten van jullie al hebben ervaren, aangezien jullie je op een pad van transformatie van jezelf bevinden, vind je je hogere zelf door je door de verwarring en de angsten in je emoties heen te worstelen. Dat deel van je dat god is en dat vol is van alles wat noodzakelijk en wenselijk is. Dat deel is daar en je hebt er toegang toe als je de moed hebt om de delen van je die nog niet liefdevol zijn, toe te laten, te voelen, te aanvaarden en lief te hebben.

Dat zijn die delen van je die een krachtige straal van liefde nodig hebben van het hogere zelf. De neiging bestaat die delen te negeren en het is juist omdat ze zo’n lange tijd zijn verloochend dat ze nu duidelijk zichtbaar worden.

Het bestaan van deze delen valt niet meer te ontkennen, de wereldsituatie reflecteert nu de angsten: de ander zien als jouw vijand of jezelf zien als de vijand van iemand anders. Deze angsten zijn niet reëel maar zolang ze geloochend en ontkend worden, zullen ze groeien en zich manifesteren in het fysieke, zoals ze dat nu hebben gedaan.

Deze situatie biedt een enorm potentieel voor transformatie en het is vandaag mijn voorrecht om jullie het goede nieuws te schenken: kijk om je heen, ondanks het lijden zijn er al vele tekenen van hoop te zien.

Jullie leven nu met het risico of de angst dat je fysieke leven morgen kan ophouden te bestaan en dat plaatst jullie in de bevoorrechte positie dat jullie voor een keuze staan. Deze keuzepositie is niet negatief. Deze crisis vindt plaats ten tijde van de lente equinox, opdat je echt de keuze zou hebben.. Wees degenen die beseffen dat ze een keuze hebben. Het leven kan zich weer in haar volheid, in haar zuiverheid aan jullie openbaren als je daarvoor kiest. De lucht is onbelast, water zuivert zichzelf, onze eigen harten zuiveren zichzelf dankzij de afzondering, want jullie realiseren je nu dat je niet hunkert naar aardse dingen maar veel meer naar contact met degenen van wie je houdt.         

Het andere voordeel is dat jullie jezelf nu in mensen over de hele wereld kunnen verplaatsen die dagelijks lijden door datgene wat voor jullie alleen nog een vage bedreiging is, behalve voor sommigen. Jullie zouden kunnen stilstaan bij mensen in andere delen van de wereld, die totaal anoniem sterven als gevolg van ziekten die al langer bestaan en een veel hoger sterftecijfer hebben. Jullie staan nu dicht bij deze mensen, jullie kunnen je hart openen voor hun lijden, en ik nodig jullie uit om dat te doen, nu jullie vrijheid wordt belemmerd. Misschien voelen jullie je nu dichter bij die mensen staan die onder ondraaglijke omstandigheden gevangen zitten en misschien begrijpen jullie nu het lijden van verdreven mensen die gedwongen worden om te migreren.

Het gaat hier om de illusie dat er slechts één bron zou zijn en dat die zou kunnen opdrogen en dat het daarom gevaarlijk is om haar met anderen te delen. Jullie goddelijk zelf is ook het goddelijk zelf van de aarde, die zo rijk is dat het al jullie voorstellingen te boven gaat. De rijkdommen van de aarde zijn een exacte weerspiegeling van jullie innerlijke rijkdommen en aangezien jullie je innerlijke bron niet aanboren, of tenminste niet voldoende, zullen jullie omringd zijn door een wereld waar schaarste heerst. De externe vervuiling is de weerspiegeling van innerlijke vervuiling. 

Dat is de vergissing van lichtwerkers die een positieve wereld wilden bouwen en dat nog steeds willen. Zij begrepen niet dat de positieve wereld alleen kan worden gebouwd met de bouwstenen die verkregen worden door het onder ogen zien van de negativiteit die leeft in je kind-bewustzijn. 

Luister naar deze negativiteit, wees goede waarnemers van je emotionele processen; zij geven de delen van je weer die nog niet doorlaatbaar zijn voor de liefde die je in werkelijkheid bent. Keer je niet van hen af, neem waar wat op elk moment de waarheid over jou is. Maak ruimte voor de innerlijke waarnemer, de goedgezinde getuige. Je hoeft je niet schuldig te voelen of je te schamen voor je schaduwkant, jullie zijn mensen en jullie hebben er recht op. Wijs het niet af, want het is door het onder ogen zien van die delen van jezelf die nog resoneren in negativiteit, dat jullie kunnen winnen wat positief is. Het positieve komt niet uit een andere bron voort dan het negatieve, hoewel dat op dit aardse vlak wel algemeen wordt geloofd. Er zijn geen twee bronnen, het is een en dezelfde bron, het negatieve is gemaakt uit dezelfde goddelijke, volle en positieve zielssubstantie. Dat is ook waar jullie uit zijn gemaakt. Er zijn echter niet genoeg bouwstenen, nietwaar? De ware bouwstenen nodig voor het bouwen van de planeet van je dromen, zijn te vinden in de transformatie van alles wat negatief is. 

De wereld kan in een heel korte tijd haar volheid onthullen als je de illusie van leegte onder ogen ziet en jij je eigen innerlijke volheid zoekt die aanwezig is onder de lagen van wat in jou nog steeds is afgestemd op tekort en leegte. Maak je onbewuste bewust. Dit is niet zo moeilijk om te doen, neem alleen maar de stroom van je emoties waar. Sta me toe om te verwijzen naar de leringen die via een ander kanaal werden doorgegeven, de ‘Pathwork’ leringen[3]. Je kunt goed gebruikmaken van je momenten van opgelegde stilte. 

Lichtwerkers over de hele wereld hebben zich ingespannen om een betere wereld te creëren, om het positieve aan te moedigen. Hun intentie is geheel positief. Maar op een of andere manier bestaat er een onjuiste voorstelling.

De positieve wereld, de wereld waar jullie allemaal van dromen en die jullie graag als een realiteit zouden willen zien, kan alleen worden gebouwd met de bouwstenen die ín het negatieve deel van de wereld zijn gevat. Maar er is natuurlijk geen manier om dit collectief te doen.

De mensheid is nu klaar om het leven te leven op basis van de blauwdruk van de god die zij altijd is geweest, ontdaan van de lagen, de delen van jullie die niet verbonden zijn, die bevroren zijn.

Het is dezelfde energie, er is geen andere bron voor de creatie van het kwaad, het is allemaal positief, liefde kan worden gewonnen uit de confrontatie met haat.

Kijk dus naar die delen in je die nog steeds iemand haten, die jouzelf haten en breng liefde naar deze delen. Heb ze lief, aanvaard ze en zij zullen smelten in het positieve dat zij oorspronkelijk waren.

De wereld is klaar voor deze boodschap. Er is geen elite, geen spirituele elite meer op deze planeet, en natuurlijk werd de jongere generatie in deze energieën geboren en hun pad zal snel en zacht zijn. Maar de mensen die het transformatieproces hebben gevolgd en tot een vroegere generatie behoren, moeten getuigen van de mogelijkheid om wat negatief is te transformeren naar het positieve. Het is dezelfde energie. Dus maak je onbewuste geest alsjeblieft bewust.

Een zorgvuldige waarneming van jezelf zal het mogelijk maken voor de liefhebbende blik van je hogere zelf, om de delen van je die nog steeds geloven in tekort en behoefte, te doen smelten.

Het is allemaal liefde en nu iedereen de adem inhoudt op deze planeet die lamgelegd is door deze ziekte, terwijl mensen over de hele wereld lijden en in groten getale sterven, geeft deze onderbreking jullie de buitenkans je leven te leven met de dreiging van doodgaan en dat opent je voor wat wezenlijk is.

Jullie zijn op deze aarde gekomen om van mening te veranderen over wat tekort, haat en angst uitstraalt. Nu mensen ver van elkaar zijn verwijderd, worden zij zich bewust van wat echt wezenlijk is, en dat is menselijke liefde, contact. Jullie zijn hier op deze planeet om te leren over liefde, en alles in jou wat nog geen liefde is, wanneer je je lichaam achterlaat, zal moeten worden herhaald.

Jullie zijn de getuigen van dit proces, van de mogelijkheid negativiteit te transformeren in liefde, maar dat gebeurt alleen wanneer je het aanvaardt en er eerlijk naar kijkt – naar dit deel van jou dat geen liefde uitstraalt. En wat het negatieve van mensen om je heen ook moge zijn, het rechtvaardigt niet dat je op je eigen negativiteit zou handelen.

Er wordt een kans geboden, deze kans brengt jullie misschien dicht bij wat wezenlijk is, de taak waarvoor je op aarde bent gekomen: het negatieve transformeren en openen, het openen van de kluizen, de rijke kluizen van alle talenten, de kwaliteiten die er zijn, wachtend om met plezier en vreugde vrijgegeven te worden in de wereld.

Er is niets mis met het genieten van alles wat het leven heeft te bieden, zelfs expansie, economische groei, reizen. Waar nu naar dient te worden gekeken zijn de motieven, de emotionele motieven achter economisch streven. Gooi alsjeblieft het kind niet met het badwater weg.

Kijk naar jezelf; kijk naar de wereld, het is een reflectie van wie jullie zijn. Kijk naar waarom je deze crisis nodig hebt, welk deel van jou vibreert met deze crisis. Dat is de grootste gift die je naar de mensheid kunt brengen. Door te kijken naar waarom je deze crisis persoonlijk nodig hebt. De verandering kan onmiddellijk zijn.

Dit is een hulp, deze crisis laat je zien dat het noodzakelijk is om naar binnen te kijken en te transformeren wat jou ervan weerhoudt om het licht en de liefde te zijn die je werkelijk bent.

Kijk bij jezelf naar binnen, want daar kun je de gevangenissen zien, de angsten die jouw goddelijke volheid ervan weerhouden om jou en ook de wereld te overspoelen met alle licht en liefde die binnenin je zijn.

Je innerlijke leven produceert de uiterlijke wereld als een gevolg. Expansie, plezier, reizen en consumeren zijn dus geen probleem, tenzij het onderliggende motief de angst voor tekort is en van de hebzucht die het gevolg is van het tekort.

Alle antwoorden zijn daar, vlakbij binnenin je. Waarom hebben jullie deze crisis nodig? Een crisis is altijd een kans om te verbeteren wat verbetering behoeft. Identificeer de reden waarvoor je deze crisis nodig hebt. Welke delen van je worden nu geactiveerd? Angsten, achterdocht. Breng licht bij de angsten en het wantrouwen en je zult je spoedig realiseren dat ze niet nodig zijn. 

Er is slechts een kleine verandering in je innerlijke houding nodig. Qua aantal hoeven slechts weinig mensen hun denken en voelen te veranderen om de wereld te doen kantelen en beginnen te bewegen in de richting van wat zij van oorsprong was: net zo gevuld als jij bent. Maar de wereld kan deze volheid alleen weerspiegelen als jij de volheid binnenin jezelf aanboort. 

Ik zal me enkele ogenblikken terugtrekken voordat ik jullie vragen ga beantwoorden.”  

 

VRAAG: Representeert deze quarantaine de ware bedoeling van de vastentijd

die ons herinnert aan de 40 dagen van Jezus in de woestijn, een tijd van diepe meditatie, van naar binnen gaan in jezelf om onze angsten en negativiteit onder ogen te zien, en om de innerlijke waarheid te vinden en een nieuwe richting? 

“Ja, inderdaad, de mensheid heeft de noodzaak gevoeld en dit wordt nog steeds gevoeld in bepaalde spirituele bewegingen, dat er een tijd van reflectie nodig is, over de tot stilstand gekomen buitenwereld, over de neiging alle kanten tegelijk op te rennen zorgend voor behoeften die met elkaar in conflict lijken te zijn. De behoefte de kost te verdienen, de behoefte met familie samen te zijn en de behoefte aan een rijk innerlijk leven lijken conflicterende behoeftes te zijn en deze veroorzaken fragmentatie. Maar dat zijn ze niet.

Mensen zijn zo dicht bij de mogelijkheid te leven vanuit het deel van henzelf dat vol is. Je hogere zelf kent geen conflict, het heeft nooit tekort gekend, het is nooit vernederd, en het heeft zichzelf nooit hoeven te verdedigen.

De stilstand die nu noodzakelijk is, is een kans terug te gaan naar dat hogere zelf, om ernaar te luisteren, om ermee in verbinding te zijn of om te zien waardoor het wordt bedekt, want sommige delen van je bedekken nog steeds je hogere zelf; de delen van jou die niet weten, geen overvloed, liefde, vrede ervaren. Er is een oorlog gaande, de oorlog die door je voorouders werd gevoerd op het slagveld, speelt zich nu af in je huiskamer. Mensen maken grappen over deze oorlog die is gevoerd, zittend op de bank en ja, blijf zitten want de echte oorlog is binnenin je, niet daar buiten. De vastentijd heeft altijd te maken met het verminderen van destructies. Een volwassen, meer positieve houding zou zijn om te luisteren naar het hogere zelf ongeacht de uiterlijke destructie.

Dat is het volgende niveau voor mensen en daar gaat het in de 5e dimensie allemaal om.”

VRAAG: Het corona-virus brengt mensen ertoe om minder te consumeren omdat winkels gesloten zijn, om hun huis niet te verlaten, om te stoppen met reizen en vervuilen daar alle vluchten zijn geannuleerd, om zich af te vragen of het nodig is je vakantie te vieren op grote cruiseschepen die de oceanen vervuilen en schaden, om te overwegen lokale producten te kopen, om zorg te dragen voor hun gezondheid, om te focussen op hun eigen innerlijke centrum en op hun naaste familie in plaats van uit te gaan in  restaurants, vrienden te zien of naar de bioscoop te gaan. 

Tegelijkertijd maakt het mensen wantrouwig naar elkaar, het maakt dat ze elkaar vermijden en ze onthouden zich van elkaar aanraken of kussen, het maakt hen zelfzuchtig, ze kopen grote hoeveelheden voedsel in winkels zonder te denken aan anderen en het maakt dat ze op beeldschermen en TV kijken en videogames spelen.

Het mag een voordeel zijn voor de aarde, maar hoe staat het met de sociale relaties? Hebben mensen de middelen om deze innerlijke evolutie te vervolgen waartoe ze worden uitgenodigd?

“Dank je voor deze diepzinnige vraag en deze diepzinnige gedachte.

De mensheid heeft haar evolutie opgeschort door zich te identificeren met dualiteit. Zelfs nu worden beslissingen genomen op economisch, politiek en sociaal niveau, gebaseerd op tekort en de wil om het tekort op te vullen door uiterlijke waarden. Maar zolang iemand in dualiteit is, zal er een nieuw tekort verschijnen zodra het eerste is vervuld. Een nieuwe oplossing zou dan gevonden moeten worden, en die wordt gevonden aangezien mensen creatieve wezens zijn en aangesloten zijn op de goddelijke krachten die in hen wonen.

Het model functioneert niet goed. Dualiteit is alleen maar een reflectie van wat nog steeds getransformeerd dient te worden in individuen en collectief. Beslissingen zouden niet op basis van dualiteit genomen moeten worden. Het is best mogelijk om het hogere zelf te raadplegen voordat je beslissingen neemt. Want ieder besluit dat genomen wordt vanuit de positie van dualiteit, zal een nieuw probleem creëren. Daarom kan men de tegenstelling zien tussen gedachteloze overconsumptie en het model dat nu wordt gepresenteerd als heilzaam, het stilzetten van alle expansie, het stilzetten van alle plezier uit reizen en het ontdekken van andere plaatsen, andere landen, en nog meer.

Dat kan niet waar zijn, men zou het plezier niet ter discussie moeten stellen maar liever datgene waar het plezier op is gebaseerd. Als ieder mens bewust zou handelen door zich ervan bewust te zijn volgens welke formule zij of hij op ieder moment leeft: ‘Wat is hier mijn emotionele motief?’

Laat me een voorbeeld geven om dit te illustreren.

Laten we aannemen, er is een kleine jongen die niet veel ruimte kreeg, of niet veel persoonlijke aandacht kreeg gedurende zijn kindertijd. Waarom niet? Eenvoudigweg omdat hij werd geboren in een grote familie. Om ervoor te zorgen dat hij wat plek kreeg voor zichzelf en gezien werd, formuleerde hij het verlangen om de beste te zijn. Zijn ouders en leraren wilden graag dat hij de beste zou zijn en hij was bereidwillig de beste te zijn. Hij dacht niet na over het feit dat wanneer hij de beste zou kunnen zijn, een andere jongen de slechtste zou moeten zijn. Hij had geen verlangen om iemand anders in de rol van domkop te duwen, verre van dat. Hij wilde alleen zijn uitmuntendheid bewijzen. En het is oké om je uitmuntendheid te bewijzen.

Natuurlijk stopte hij na de kindertijd niet met het gebruiken van deze uitweg; waar hij toen de beste was geweest om meer ruimte en aandacht te krijgen, is hij nu de beste in zijn vak geworden, een ambitieuze jongeman met competitiedrang. Competitie kan gezond en stimulerend zijn.

Maar onderweg vergat hij de pijn van de kleine jongen die niet genoeg ruimte en aandacht kreeg. Nu kan de kleine jongen, die een CEO werd, duizenden werknemers ontslaan alleen maar om meer winst te maken of om aandeelhouders van het bedrijf tevreden te stellen. Hij verloor de kleine jongen die hij eens was. Maar als hij nu teruggaat naar de kleine jongen en zich de pijn herinnert die hij heeft geleden, wanneer hij de kleine jongen die nog steeds in hem leeft, koestert en hem vertelt hoe waardevol hij is voor de volwassen man, zal diens hart smelten. De liefde die hij heeft voor het deel van hem dat ooit leed, zal hem bewust maken van de andere kant van zijn succes, de kant waar hij andere mensen moest verdringen, waar hij werknemers heeft moeten ontslaan, allemaal in een wanhopige poging om een betere versie van zichzelf te zijn, degene die het recht wilde verdienen op meer ruimte en aandacht.

De beste zijn en een open hart hebben, zijn niet onverenigbaar.

Door zijn contact met het gewonde kind in hem, krijgt hij toegang tot dat deel in hem dat nog steeds lijdt. Wanneer hij geen actie naar binnen onderneemt, zal het kind nooit helen. Hij dient nu de goede ouder te zijn voor zijn innerlijke kind. En door dat te doen, zal hij in staat zijn de pijn te horen van alle anderen, van diegenen die hij onbedoeld heeft verdrongen. Hij zal zich bewust worden van zijn acties en van de gevolgen ervan. Hij kan dan wroeging gaan voelen. Wroeging is een ouderwets woord, maar is evengoed een prachtige spirituele waarde. Zijn wroeging zal zijn hart openen, zijn hart zal hem toegang geven tot zijn hogere zelf en in zijn hogere zelf zal hij de perfecte oplossing vinden voor hem en zijn werknemers die hij in dienst heeft.

Ik vertel jullie dit verhaal omdat het in feite heel eenvoudig is om innerlijk te luisteren naar wat iemand beroert, naar welke negatieve emoties iemand voelt. Je negatieve emoties zijn altijd verbonden met de pijn van je kind, het kind dat een uitweg vond. De uitweg van deze heer in kwestie was om zijn uitmuntendheid te bewijzen.

Je zou kunnen denken dat de oplossing zou zijn hem te behandelen zoals men zou doen met een schurk, een slecht persoon, iemand die erop uit is de massa uit te buiten.

Men zou geen melding maken over de intentie van de massa om uitgebuit te worden. Ik zou je over hen een ander verhaal kunnen vertellen, het verhaal over mensen die denken dat ze geen waarde hebben, doordat hun waarde hen niet werd gereflecteerd door hun ouders of leraren toen zij kinderen waren. Hun uitweg was door concessies te doen en te volgen, in de hoop dat ze wat kruimels zouden krijgen. Die uitweg is net zo negatief als de uitweg van de winnende heer.

De ware oplossing, lieve vrienden, vind je daar waar je anderen beschuldigt over hun uitweg. Jullie zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Jullie hebben allemaal wonden onder je verdedigingen. De verdediging is negatief, het kwetst anderen en het kwetst jouzelf. Maar de wond, de plek waar je bent gekwetst, opent zich naar het hogere zelf in jou. Het hogere zelf waar al het goede ligt. Er is geen algemene regel voor wat goed of kwaad is in de maatschappij. Transformatie kan alleen individueel gedaan worden. En hulp is beschikbaar voor het naar binnen duiken in jezelf.

En om jouw vraag te beantwoorden: kunnen we het ons veroorloven? Ja, natuurlijk kan dat. De betekenis zal komen met elke stap die je neemt om dichterbij het doen oplossen van jouw existentiële conflict te komen waarmee je geïncarneerd bent en dat zichtbaar voor je werd door je kindpijn. De oplossing is er, want jij kunt de goede ouder zijn voor je innerlijk kind. Je zult dan begrijpen dat je je verdedigingsmechanisme nodig had, het hielp je te overleven toen je klein was, hoewel het nu gebaseerd is op een situatie van tekort, van haat, van gebrek aan aandacht zoals in het geval van het eerste voorbeeld, of gebaseerd op een gebrek aan erkenning in het geval van de werknemers.

Er zijn geen slechte mensen. Vraag je liever af, wanneer de slechte mensen verschijnen: waarom heb ik deze gemeenheid nodig, deze specifieke gemeenheid waar ik nu mee te maken heb? Welk deel in mij wordt door dit contact beïnvloed? Hoe reageer ik emotioneel wanneer ik me geraakt voel door iemands negativiteit? Je zult zien dat je reageert met je eigen negativiteit. En negativiteit is negativiteit, het is niet zuiverder wanneer het een reactie is in plaats van een actie. Het is negatief, maar het bevat de bouwstenen voor jouw bestaan vol vreugde, vol plezier en vol vrede. Wat nodig is, is zelfobservatie, het waarnemen van wat men voelt. En dat is totaal gratis.

Deze boodschap zou wijdverspreid moeten worden, maar dat kan alleen wanneer jullie, de lichtwerkers die hier bij ons zijn vandaag, beginnen met dit op jezelf toe te passen.

Dan zul je in staat zijn naar anderen te getuigen. Want er bestaat geen twijfel over dat jullie je hogere zelf zullen bereiken door de confrontatie met de negatieve delen in je, je verdediging en de wond die daar nog onder zit.

Benader het gekwetste kind, word zijn of haar goede ouder en een heleboel oplossingen zullen voor je verschijnen.

Het probleem is dat mensen die bestemd zijn om te regeren, duidelijk afgestemd zouden moeten zijn op hun hogere zelf, maar dat zelden zijn.

Want zij die dat wel zijn, hebben geen verlangen naar een politieke carrière daar ze bang zijn dat ze niet gehoord zullen worden. En dat zullen ze niet, niet nu.

Maar is dat een reden je machteloos te voelen en ervan af te zien naar voren te stappen?

Aanspraak maken op je machteloosheid is een werktuig dat werd gebruikt door het kind dat je eens was. Schaarste is geformuleerd door het kind dat je eens was. Het is niet echt, het is een illusie, je bent zo krachtig. Zij die naar macht zoeken, dorsten er vaak naar om een tekort in hun eigen kindertijd te compenseren. Hun intentie is dus positief. Er is geen politicus die zijn carrière begint met bewust te zeggen: ‘Ik wil politicus zijn om mensen te manipuleren voor mijn eigen gewin.’

Nee, de intentie is positief, zij is altijd positief. Onbewuste motieven zorgen ervoor dat mensen afdwalen van het rechte pad en daarom is het noodzakelijk je onbewuste bewust te maken, eerst als individuen.

Heb je niet gemerkt dat de energieën die juist nu met grote intensiteit naar de aarde stromen, geheimen zichtbaar maken, dat alles wat negatief is, nu wordt ontsluierd voor ieders oog? Jij hebt ook geheimen. Kijk waarom je ze geheim wilt houden. Daar is geen noodzaak voor. Jullie zijn allemaal gelijk, allemaal verenigd in jullie zoektocht: om het donker in licht te transformeren. Zolang men de vinger wil wijzen naar anderen, zal dualiteit heersen op deze planeet.

Eenheid bestaat, desondanks. Jullie zijn allemaal één. De evolutionaire energieën die in deze tijd naar de aarde stromen, hebben een ander effect al naar gelang de innerlijke houding van mensen.

Dit cadeau dat de mensheid nu ontvangt, komt van de kosmische drang naar evolutie. Dit absolute principe bestaat in alle wezens. De drang naar evolutie en groei is een spiritueel principe. Wanneer jullie open staan voor de roep je te ontwikkelen, zullen de energieën je helpen, er zal synchroniciteit zijn, tekens, uitnodigingen, betekenisvolle gebeurtenissen die je zullen helpen dicht bij het meest kostbare in jezelf te komen, je hogere zelf. Wanneer je je verzet tegen evolutie, wanneer je er niet nieuwsgierig naar bent, zal het je slaan als een heftige storm.

Dus open je voor verandering en evolutie. Jullie zullen begrijpen dat teruggaan naar het leven van de jaren 50 of naar honderd jaar geleden, niet de oplossing kan zijn. Het is het innerlijk van mensen dat hoort te veranderen, de motieven van mensen, en je zult dat punt zien dat het zuiveringsproces waar mensen doorheen gaan, zal dienen.

Dat kan natuurlijk niet worden afgedwongen. Maar wij, jullie vrienden van het licht, zijn blij jullie de mogelijkheid te laten zien.

Wij zijn er voor jullie, altijd aan je zijde, altijd luisterend, jullie worden van dichtbij gevolgd. Het contact is er. Wezens van licht, je persoonlijke gidsen, engelen, beschermers zijn altijd dichtbij jullie.

Wanneer je open bent voor dit contact, wanneer jij je hogere zelf om hulp vraagt, wanneer je de hoogste bron vraagt die beschikbaar is op ieder moment, zul je bewijs krijgen van dit contact en je zult hulp krijgen. Je zult hulp krijgen als jouw doel zuivering en evolutie is.

Als je je houdingen van angst, van negativiteit, van hebzucht, van tekort, van oorlog wilt verdedigen, wel dan is dat hetgeen je zult ervaren. Hier op aarde verschillen de levenservaringen van persoon tot persoon. Denk je dat er onrechtvaardigheid is?

Het is altijd een kwestie van innerlijke wil. Deze innerlijke wil bestond al voordat je incarneerde. En je bent geboren in een specifieke plaats of omgeving overeenstemmend met noodzakelijkheid, in overeenkomst met de lessen die je wilde leren. Je hebt geen haast. Zelfs als je helemaal niet beweegt, zullen licht en liefde je op een dag inhalen. Maar het is natuurlijk gunstiger om je te openen en je bewust in hun richting te bewegen.

Dit is de mogelijkheid, de potentie die je is gegeven in deze crisis.

Deze boodschap wordt gevolgd door een visualisatie en een overdracht van helende energieën.

In Engelse versie: https://soundcloud.com/user-239186335/visualisation-and-healing-energies-transmission

 

In Franse versie: https://soundcloud.com/user-239186335/visualisation-guidee-et-transmission-denergies-de-guerison

In Nederlandse versie zie hieronder.

Jullie zijn zo geliefd.

Met dit gebaar plaats ik op je hoofd en schouders, en op het hoofd en schouders van je geliefden, de hoogste goddelijke zegening. Ik groet jullie.”

 

 

[1] Deze boodschap werd op 17 maart 2020 te Autre Église (B) door de gids via Marianne Hubert doorgegeven. De tekst is een vertaling van een deel van de boodschap doorgegeven in het Engels en een deel van de boodschap doorgegeven in het Frans, daarna door Marianne Hubert vertaald in het Engels en van daaruit vertaald in het Nederlands.

Vertaling: Lucie van Mol en Paul Avis

[2] Marianne Hubert gaf deze boodschap met behulp van een webinar aan de wereld door.

[3] Zie www.troisiemepole.be voor de lezingen in het Frans; www.padwerk.nl voor de lezingen in het Nederlands; www.pathwork.org voor lezingen in het Engels