Koningin van de Levensster

Wie is de koningin of koning in jou?

Mijn verhaal

 

Als kind zag ik veel onrechtvaardigheid tussen mensen onderling. Ik begreep het leven niet. Ik begreep niet dat mensen die van elkaar hielden, elkaar toch pijn deden. Ik werd geschokt door strafmaatregelen naar klasgenootjes, op school en in mijn directe omgeving, die onrechtvaardig waren. Ik leerde de ‘regels’ te volgen en werd een serieus en streng kind voor mezelf om het veilig te houden. Ik werd me er daardoor ook heel erg bewust van waar ik de regels niet volgde en mijn schaamte en schuld groeide. Toen ervoer ik nog bij spijt dat ik vergeven en opgenomen werd in een wereld van pure liefde. Het moment kwam echter waarop ik het vertrouwen in God, mensen en mezelf verloor…. en ik geen mens meer wilde zijn. De schaamte werd te groot. Het leven was niet veilig. Ik raakte het contact met mezelf en mijn Goddelijke Bron kwijt.

Na een heel  lange periode van zelfvervreemding zocht ik mijn weg, via hoogte- en dieptepunten, naar leven en liefde terug. Ik werd een waarheid-zoeker via verschillende spirituele wegen en haalde eruit wat voor mij van belang was en om te zien hoe het scheppingsproces in mijn leven plaatsvond. Alles om mezelf te herinneren wie ik nu werkelijk BEN.

Gedurende deze lange weg ontving ik in de nacht twee cruciale inzichten die bepalend zijn voor mijn levensweg en mijn werk:

Je komt precies daar waar je wilt zijn als je maar het LEVEN blijft volgen… en niet de dood 

De dood is het gevolg van overtuigingen, verkeerde conclusies, innerlijke houdingen en zelfveroordelingen die niet op waarheid zijn gebaseerd en de levenskracht blokkeren. Overal waar je zo je levensenergie vastzet, kun je niet optimaal functioneren en genieten van het leven en de overvloed die je geboorterecht zijn. Uiteindelijk volgt daaruit onvermijdelijk ziekte en dood.

Al wat ik te doen had en heb, is het LEVEN te volgen, mijn leven te leren verstaan dat me altijd laat zien waar ik mijn verborgen potentie kan vinden … om te bevrijden. Niet dat ik dat zo gemakkelijk deed als ik het hier schrijf! Ik was ook vaak in weerstand, tot ik dat niet meer was.

Het Goede sluit niets uit, het Kwade sluit zichzelf uit waar het zich niet kan of wil verenigen met het Goede  

We hebben een keuze, altijd weer: Volg ik de liefde en omarm ik mijn ervaringen en mijzelf precies zoals ik ben op dit moment of wijs ik mezelf en de ander af uit angst, eigenzinnigheid en trots. 

We leven in een wereld van dualiteit. Het me stoten en schuren aan elkaar in deze dualiteit maakte mij bewust van mijzelf. Alles blijkt zin te hebben al wilde ik dat niet altijd meteen zien. De zin vinden gaf mij echter vreugde en opnieuw vertrouwen in het leven en mezelf.

Hieruit bestaat mijn zoektocht naar Leven, Eenheid, Scheppingskracht en mezelf Liefhebben als de mens die ik nu ben. Een behulpzame onderliggende vraag was: Wie bij jij, wie ben ik en wat hebben wij met elkaar te maken?

Daarom bestaat mijn werk, met mezelf en met anderen, op de eerste plaats eruit het leven weer in de stroom te brengen daar waar het vastzit. En op de tweede plaats leren boven Goed en Kwaad uit te stijgen en de Eenheid tussen hen te leren zien en aanvaarden. Ik ben altijd op zoek naar de essentie van Leven en Liefde in mij en in ieder die ik ontmoet.

Als vrucht van deze lange zoektocht is de Levensster ontstaan, samen met behulp van de Engelen van de Levensster die me antwoord gaven op vragen waar ik in die tijd mee leefde. Ik was me al bewust geworden van de wetmatigheden van het Leven en van mezelf als Schepper van mijn leven. Ik kon daarom de antwoorden die ik kreeg, in het juiste perspectief plaatsen en de Levensster werd geboren. Gedurende de jaren dat ik met de Levensster werk, werd ik me pas goed bewust van het multidimensionale karakter van de Levensster en de enorme rijkdom die in haar besloten zit. Ik ben met heel mijn hart dankbaar dat ik met dit mooie bewustwordings- en transformatie-instrument mag werken. Met de Levensster manifesteer ik het Goddelijke in mij en geef ik het handen en voeten in de wereld. Ik werd ‘de Levenssterkoningin’.

Mag ik je helpen de koningin of koning in jou te leren kennen?

Volg mij op Social Media:

Opleidingen en cursussen

De vele opleidingen en cursussen die ik volgde, vormen de basis voor mijn bewustzijnsontwikkeling op meerdere niveaus.

Het eerste kwam de Antroposofie op mijn pad. Zo’n twintig jaar studie in de Antroposofie leerde me weer te vertrouwen op de geestelijke wereld, ik vond eindelijk antwoorden op vele vragen. Ik leerde mijn denken helderder maken en voelde mijn hart opengaan van enthousiasme bij het lezen van deze kennis en wereldbeschouwing die voeding voor mijn ziel was.

De cursussen in Peuter- en kleuterpedagogie en de Vertelcursus sprookjes en mythologieën, beide  gezien vanuit het antroposofisch mens- en wereldbeeld,  en het eerste jaar opleiding tot Tekentherapeut bij Lisa Borstlap, leerden mij met beelden om te gaan, er doorheen te kijken en de boodschap te herkennen. Zo werden ook dromen een open boek voor me.

De opleiding tot Psychosociaal Hulpverlener, de cursussen Intuïtieve Ontwikkeling en Healing, en Touch for Health leerden me de eerste stappen naar zelfreflectie.

Padwerk leerde me, al direct vanaf het begin, verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven en mijn creaties. Dat gaf mij mijn leven weer terug en het loslaten van het me slachtoffer voelen. Mijn ogen gingen open. De 6-jarige opleiding tot Padhelper, met daarnaast de jaartraining Familie-opstellingen, Padwerk Relatietraining en drie jaar Wise-Womengroep bij Padleraar Jacqueline Elffers, waren voor mij de ultieme vorm van ontmoeting met mijn schaduw en mezelf te leren kennen in mijn licht en donker. Met behulp van de Padwerklezingen en de herkenning ervan in mijn leven, leerde ik de wetten van het universum kennen waar ons leven aan onderhevig is. Dóór alle onrechtvaardigheid heen leerde ik zo de rechtvaardigheid van God weer kennen, dit alles samen gaf vertrouwen, in mezelf en in het leven.

Ten slotte de cursussen van de Maria Magdalena Code en de cursussen over het leven van Maria Magdalena en Jezus, bij Gabriela en Reint Gaastra-Levin, leerden mij oprecht van mezelf te houden met alles erop en eraan. In deze laatste jaren verbond ik alles wat ik leerde in mijn hart tot een geheel. We zijn Schepper, Geschapene en Proces van Scheppen in Een. We zijn het allemaal. Nog altijd volg ik bij hen cursussen. Als ik leraar wil zijn voor anderen moet ik ook leerling kunnen zijn. Het leven nodigt mij uit voortdurend te blijven groeien. Het is mijn passie.

De grootste opleiding is dan ook mijn leven zelf met het inmiddels verkregen bewustzijn dat ik er de Schepper van ben. Ik heb gezien dat ook mijn negatieve creaties Goddelijke manifestaties waren en zijn die mij vroeg of laat dichter naar de liefde voor mezelf brachten en brengen. Het is niet nodig te veroordelen. Al mijn levenservaringen hadden en hebben zin.

Mijn zoektocht maakte mij tot de levenscoach die ik nu ben.

Hoe cursisten mij ervaren

Het doen van de Levensster bij Lucie is een zeer bijzondere ervaring. Het is een waarachtige feedback die onverhuld eerlijk is en je kan helpen bij het verhelderen van je vraag.
De manier waarop Lucie dat begeleidt getuigt van een grote wijsheid, liefde, inleving en compassie. Dit werk is op haar lijf geschreven. Ik heb me volkomen veilig gevoeld. 

Elisabeth

Deelneemster Levenssteropstelling

Lucie brengt mij naar mijn gevoel. Dat is wat ik wilde en dat maakt dat ik werkelijk contact krijg met mijzelf.

Nicky

Deelneemster Jaartraining Levensster en sessiewerker

Wil jij samen met mij de koningin of koning in jou weer terugvinden?

Wil jij je Goddelijkheid in de wereld manifesteren?