Je herkent wie je BENT, hoe jij je leven Creëert en hebt jezelf lief

9

Lijkt jouw leven zinloos?

Zit je in een crisis? Weet je niet waar je voor leeft? Voel je je vaak moedeloos, machteloos of depressief? Begrijp je het leven niet?

9

Weet je niet wie je bent?

Voel je je vervreemd van jezelf? Voel je je onzeker, verward, gefrustreerd, waardeloos? Heb je een hekel aan jezelf, aan wie je bent en wat je doet?

9

Ben je er helemaal klaar mee?

Heb je genoeg van je angsten, je schuldgevoelens en van je slachtoffer voelen? Ben je het beu dat je leven niet naar je hoop en verwachting verloopt? Wil je het anders?

Het kan anders: Onbevangen en met vertrouwen je leven vol overgave aangaan

Je ervaart je leven als een groot avontuur dat geleefd wil worden. Je dagelijkse levensperikelen zie je niet langer als hindernissen, maar als uitdagingen en hulp op je weg van groeien en bloeien. Je hebt geleerd hoe je de zin kunt ontdekken van al je ervaringen. Je durft te voelen wat je voelt en loopt er niet voor weg. Alles mag er zijn, ook dat wat niet leuk is. Je legt de rol van slachtoffer, dader of redder opzij wanneer zij je niet meer dienen en respecteert jezelf wanneer je nog niet zover bent. Je negatieve of pijnlijke ervaringen zijn jouw wegwijzers om nog meer kwaliteiten te ontdekken die jij je nog niet bewust bent. Niets hoeft meer veroordeeld te worden. Je bent vrij en je hebt het stuur zelf in handen.

 

 

 

Het is mijn missie je te helpen herinneren wie jij werkelijk bent, jezelf lief te hebben en je leven daarmee in overeenstemming te brengen, als jij dat wilt 

De Levensster als kompas

Wil jij, zoals ik deed, stap voor stap leren hoe het scheppingsproces in jouw leven plaatsvond? Wil jij, net als ik, de wetten van het universum leren kennen, en begrijpen hoe jij je leven hebt gecreëerd en hoe jij het anders kunt gaan doen, nu met zoveel meer vervulling en plezier? Wil jij zien, net als ik deed, hoe jouw onvolmaakte kanten je de weg wijzen naar liefde in jouw leven?

Alles wat ik heb geleerd, komt samen in de Levensster. De Levensster is een instrument dat ik in 2010 intuïtief mocht ontvangen van de engelenwereld. Het is een eenheidsveld waarin je de wetmatigheden en het creatieproces in jouw leven ervaart en jij jezelf werkelijk leert kennen en liefhebben als de Schepper van je leven.

Je begrijpt je leven  –  Je weet wie je bent  –  Je weet wat je wilt

Padwerklezingengroep

Met het werken met de Padlezingen als basis, groeit je kennis en begrip voor jezelf als mens. Je dagelijks leven wordt je wegwijzer naar meer inzicht en meer compassie voor jezelf en je omgeving. Je helpt elkaar met delen en oefeningen.

Je leert ook iedere confrontatie te zien als een cadeautje en groeistimulans i.p.v. iets dat je moet ontwijken.

 

 

Individuele sessies en Intensives

In individuele sessies of in (meerdaagse) individuele intensives, leer je met liefde naar jezelf kijken, naar wie je bent en naar wat je doet en wat de betekenis ervan is. Je durft jezelf te openen en te ontdekken dat je veel meer bent dan je bekende zelf.

Je identificeert je met wie je echt BENT i.p.v. met het aspect dat je hebt meegebracht en waar je moeite mee hebt.

 

 

Levensster opstellingen

In de Levensster ervaar je het Proces van Creëren in je leven en wat daar de bedoeling van was. Je ontwikkelt je ontvankelijk vermogen en leert je zielentaal te verstaan. Omdat alles met alles samenhangt, ga je de verbanden in je leven herkennen. Je gaat zien en ervaren hoe je je leven een andere wending kunt geven.

Je wordt een bewuste Schepper van je leven.

 

 

Padcitaat week 9/2020:

De wet van oorzaak en gevolg is tot in het kleinste detail een

organisch, oneindig rechtvaardig en evenwichtig proces,

een harmoniserende factor in het gehele universum,

die zo precies werkt dat fouten of onrecht absoluut uitgesloten zijn.

Uit padlezing 107: Drie aspecten die je beletten lief te hebben.

Ervaringen van mijn Intensive-werkers

Het was intensief en pittig en soms wilde ik vluchten, maar dat kan daar ‘gelukkig’ niet, een hele bijzondere confrontatie met mezelf ondergaan. Ik heb ontzettend veel over mijzelf geleerd in deze drie dagen en heb een geheel nieuw pad gevonden voor mijzelf. In vertrouwen ben ik het ingeslagen omdat Lucie mij zo goed begeleid heeft en mij inzicht heeft gegeven dat ik op mijzelf mag vertrouwen. Dankjewel Lucie en ik raad een ieder die er klaar voor is om dit zichzelf te gunnen. Ga het aan en vind jouw pad!

GerardJan

Na een driedaagse Individuele Intensive

Iedereen die met zichzelf worstelt en niet weet waar het te zoeken wens ik deze vorm van begeleiding toe. Bij Lucie heb ik me geen moment onveilig gevoeld. Haar vertrouwen in mij en haar nooit falende steun en luisterend oor hebben gemaakt dat ik het stuur en de rem van de rollercoaster die mijn leven was (en geloof me het was doodeng want ik was voor mezelf een ongeleid projectiel) weer in handen heb. En dat was geen geringe klus maar bijzonder de moeite waard. Met liefdevolle achting en respect.

Carla

Na een jaar met 10 x 24-uurs-Intensives

Zelfontwikkeling leidt tot Bewust ZIJN en Bewust CREËREN, tot vreugde en vervulling

Is dit wat jij wilt?   Ga er dan voor!

Wat mag je verwachten

Het leven is een voortdurend veranderingsproces. Overal waar geen verandering meer is daar stagneert het leven of lekt het weg. Je voelt je ontmoedigd, wordt ziek of raakt uitgeput. Wat je mag verwachten is dat ik liefdevol en met compassie met je mee kijk, dat ik je zonder oordelen begeleid in het meer zicht krijgen in hoe deze levensprocessen bij jou verlopen. Ik zal je helpen te leren zien hoe jouw leven je uitnodigt om te bewegen, te veranderen en je te herinneren wie je werkelijk bent. Ik zal je met heel mijn hart aanmoedigen je schaduw te ontmoeten, wetend dat je daarachter onbeperkte rijkdom verbergt. Ik weet dat je alles in je hebt wat je nodig hebt. Het gaat echter niet vanzelf. Jij zult iedere stap zelf moeten doen….. als je dat wilt.

Je kunt kiezen uit individueel werken en/of werken in groepsverband.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik welke werkvorm het meest geschikt is voor mij?

Wat voor jou het meest geschikt is, hangt af van je ervaring op het gebied van zelfontwikkeling. Bijv.

1. Je gaat nog beginnen en je vindt het eng om al meteen in een groep te gaan delen – je wilt ook naar specifieke privézaken kijken en dat doe je nu nog liever alleen. Je voelt je nog te kwetsbaar, je weet immers niet wat er kan gebeuren. Begin dan eerst met individuele sessies.

2.  Je bent al langere tijd met zelfontwikkeling bezig geweest en je wilt nu een bepaald thema uitdiepen dat actueel is in je leven waar je alleen niet uitkomt. Dan is een meerdaagse individuele Intensive het meest geschikt of, wanneer je die ruimte niet hebt, een uitgebreide sessie met een Levenssteropstelling met voorafgaand een oriënterend gesprek. Je weet dan dat er vanuit diverse kanten gekeken en ervaren zal worden. Een afsluitende sessie binnen een week na de Levenssteropstelling is optioneel om eventuele vragen toe te lichten en het integratieproces te bevorderen.

3. Je wilt zelfontwikkeling echt onderdeel van je leven maken. Je wilt jezelf heel erg graag leren kennen en ook meer grip op je leven krijgen. Je woont bovendien in de buurt van Meppel. Dan is deelnemen aan de doorgaande Padwerklezingengroep de meest geschikte methode. Door de 14 dagen frequentie blijf je in de stroom en word je voortdurend uitgedaagd alle kansen te benutten die je leven je biedt.

4. Je bent al vertrouwd met kijken naar jezelf en je hebt de nodige ervaring opgedaan. Je durft een confrontatie met jezelf wel aan. Je wilt graag doorgroeien en je vindt het belangrijk om blokkades en belemmeringen op te ruimen, zicht te krijgen op onbewuste lagen en verbanden in je leven. Je wilt je scheppingskracht bewust leren gebruiken en weten hoe jij je leven kunt veranderen, zodat je kunt gaan beschikken over je nog verborgen potentieel. Dan is de jaartraining in de Levensster een fantastische vorm. Eenmaal in de vier weken een zaterdag is de frequentie. Ook handig voor mensen die van ver moeten komen, voor wie de avondgroep niet haalbaar is.

5. Je wilt een gesprek en je weet dat het voor jou momenteel voldoende is om je uit te kunnen spreken en een laag dieper te gaan. Een sessie is dan de aangewezen vorm.

6. Ook kun je individueel en groepswerk combineren. Wanneer je bijv. in de Padwerklezingengroep zit, is het fijn om  eens in de paar maanden een individuele sessie te nemen, om dingen te bespreken en te onderzoeken die je niet of nog niet in de groep wilt delen. Zo zijn er diverse mogelijkheden. Als je dat wilt, kijken we samen naar wat nu in jouw leven de meest geschikte vorm is. Bel me gerust. Het belangrijkste is dat je een stap zet en er ook echt voor gaat. Alleen dat garandeert jouw groei.

 

 

 

 

 

Wat is Padwerk?

Padwerk leert ons in de spiegel van het aardse leven te kijken, om te ontdekken dat we onze eigen werkelijkheid scheppen. De paradox is dat we leren via en zelfs dankzij de beperkingen van de uiterlijke persoonlijkheid om vervolgens te ontdekken dat we die niet werkelijk zijn.

Dit is geen gemakkelijke weg. Het Padwerkproces vraagt om een diepgaand verbinden. Het vraagt om de eerlijkheid jezelf onder ogen te zien tot in de donkerste, vaak verborgen delen in jezelf. Het Padwerkmateriaal geeft aan hoe destructieve aspecten in onszelf terug gebracht kunnen worden tot hun oorspronkelijke, waarachtige en constructieve aard.

Door middel van acceptatie van deze negatieve aspecten en door inzicht te verkrijgen in de werking van spirituele wetten bevrijd je jezelf van fixaties, angsten en illusies. Je heft de splitsing in het dualistisch denken op en je herontdekt je werkelijke staat van zijn, die in eenheid met alles is. Je verkrijgt inzicht in oorzaak en gevolg en word je bewust dat je medeschepper bent in de manifestaties en ervaringen in jouw leven.

In dit proces heel je niet alleen jezelf, maar draag je bij aan heelwording van de wereld waarin we leven, want de worsteling in jezelf staat niet los van de conflicten in de wereld.

De inhoud van het materiaal (258 lezingen), ontvangen door het medium Eva Pierrakos, vormt een prachtige combinatie van psychologische concepten en inzichten van spirituele waarheid. Zo zet de Padwerkgids bijvoorbeeld de pijn van het kind, t.a.v. de onvolmaaktheid van ouders en het aardse leven, in het licht van de eigen zielegroei, keuze van incarnatie en uiteindelijk eigen verantwoordelijkheid. Compassie en acceptatie zijn hierbij belangrijke sleutels.

Thema’s als seksualiteit, de overgang van dualiteit naar eenheid en van ego naar Zelf worden diepgaand besproken. De Padwerk Gids geeft heldere en liefdevolle aanwijzingen hoe om te gaan met onze innerlijke conflicten en onvolmaaktheden tot aan de bewustwording van onze oorspronkelijke staat van heelheid.

“Wanneer je je weerstand om naar jezelf te kijken hebt opgeruimd en vervolgens – zonder jezelf te rechtvaardigen, zonder te rationaliseren, zonder de zaken mooier voor te stellen – heel diep in jezelf kijkt naar wat je liever afwijst dan liefhebt, waar je liever afweert dan vertrouwt, waar je liever wegkijkt dan onder ogen ziet, waar je liever ontkent dan erkent en waar je de waarheid liever verdraait dan oprecht te zijn, daar zie je de plek waar jij verdriet en frustraties creëert.”   Uit Padlezing 221, Geloof en Twijfel.

Een Padlezing die geheel gaat over wat Padwerk is, kun je lezen via onderstaande link:

Kun je me iets meer vertellen over de verschillende individuele werkvormen?

Individuele Sessies

Individuele Sessies zijn helende gesprekken. Gedurende een afgesproken periode, afhankelijk van de hulpvraag, krijg je alle ruimte om je te uiten. Daarbij begeleid ik je naar diepere, onderliggende gebieden waar die aspecten liggen die je huidige werkpunt mede veroorzaken en in stand houden. Ik loods je in een veilige omgeving door je diepere (angst)lagen heen en help je bij je kwetsbare zelf stil te staan zodat het helingsproces op gang kan komen. Blinde vlekken worden opgespoord om naar bewustzijn gebracht te worden. Alleen wat je bewust hebt gemaakt, kan ook getransformeerd gaan worden.

Individuele Levenssteropstelling

Een individuele Levenssteropstelling biedt jou de kans inzicht te krijgen in de verbanden in je leven met betrekking tot je hulpvraag. De Levensster brengt je naar de ervaring van het moment in je leven waar de huidige creatie is begonnen en naar andere aspecten in jou die van invloed zijn geweest, het mede in stand houden en je blijven belemmeren in jouw groei. Je sluit af met het initiëren van een nieuwe creatie wanneer jij daar aan toe bent.

 

Individuele Intensive

Je verblijft gedurende deze dagen in mijn huis en tuin als mijn gast. Er is een gastenkamer voor je ingericht waar je na het innerlijke werk kunt slapen en je terug kunt trekken om te mediteren, te schrijven, te lezen of om alleen te zijn. 

Je ontvangt individuele begeleiding door de dag heen, van de vaste twee sessies per dag tot spontane ontmoetingen tijdens de maaltijden waarbij ik de inspiratie volg die ik ontvang op dat moment. Dat leidt soms tot verrassende wendingen en inzichten. Ik sta van 9.00 tot 21.00 uur tot je beschikking.

Tijd voor meditatie, terugblik, oefeningen/opdrachten, stilte-momenten worden ingebouwd in overleg met jou.

Sessies zijn mogelijk in de vorm van een helend gesprek, intuïtief tekenen of schilderen, focussen, lichaamswerk, wandelsessies of een opstelling in de Levensster. Afhankelijk van de behoefte en interesse van jou en wat zich aandient gedurende deze dagen.

Je kunt ook een traject van 10 keer een 24-uursintensive volgen, binnen de tijdsduur van één jaar. Bijzonder geschikt wanneer je echt vervreemd bent van jezelf en de tijd nodig hebt om de inzichten te verwerken voor je weer nieuwe verwerft. Langzaam leer je jezelf in het licht te zetten en opnieuw te waarderen. Je komt om 14.00 uur en je vertrekt de volgende dag om 14.00 uur na de lunch. De nacht werkt door in je proces en daar maken we gebruik van.

Ook geschikt voor hen die ver weg wonen.

Gedurende de intensives maak ik eenvoudige, biologische en vegetarische maaltijden voor je.

Wordt begeleiding vergoed door een verzekeraar?

Nee de begeleiding wordt niet vergoed door een verzekeraar, ook niet door een alternatieve verzekering.

Jezelf ontwikkelen is geheel en al je eigen verantwoordelijkheid. Dat je er een gezonder leven door gaat leiden is een natuurlijk gevolg omdat je meer van jezelf gaat houden.

Ervaringen van mijn cursisten

Het beleven en ervaren van de Levensster geeft mij meer inzicht in hoe ik tot nu toe mijn leven heb gecreëerd en hoe ik deze creatie kan veranderen. Door vaker deel te nemen aan deze Levenssterdagen, raak ik steeds meer afgestemd in voelen en beleven. De ervaringen die ik opdoe, zowel in mijn eigen opstelling maar ook als representant voor een andere deelnemer, zijn helend, waarachtig, inspirerend, soms confronterend eerlijk en ook bevrijdend. Er wordt gehuild, maar ook veel gelachen!

Liesbeth

Na 2 jaartrainingen opstellingen in de Levensster

De Levensster bevat vele ingangen waarbij de cliënt geconfronteerd wordt met zichzelf. Ik heb mogen ervaren, via jouw begeleiding in de Levensster, wat de waarde is om nog meer duidelijkheid te verkrijgen over de gebeurtenissen in mijn vroege kinderjaren. Het werken met representanten op de verschillende onderdelen van de Levensster is behulpzaam om deze aspecten uit de kinderjaren ook wederom te kunnen voelen c.q. te beleven. Het maakte me stil. Ik hervond de compassie met mijn kleine ikje.

Leo Lambers, Begeleider Familie-opstellingen

Na een Levenssterdag

Wil jij jezelf liefhebben en je weer herinneren wie je werkelijk bent?

Wil jij het stuur in handen nemen en je leven zin geven?